کـارکنـان  
نام و نام خانوادگی سمت مکان شماره اتاق شماره تلفن
ودود آذین خدمات مركز تحقیقات مهندسی زلزله آبدارخانه 4280
مریم پژوهی كارشناس آزمایشگاه مكانیك جامدات و هیدرولیک طبقه اول دانشكده عمران 104 4259

مریم حسینی

مسئول دفتر مركز
مركز پژوهش حمل‌ونقل 112 4181
ناصر حکمت جو   طبقه سوم دانشكده عمران 301 4218
معصومه خیرآبادی  مسئول دفتر گروه آب دفتر مطالعات آب و محیط‌زیست 121 4185
مریم رحیمی مسئول تحصیلات تكمیلی طبقه سوم دانشكده عمران 306 4204
ناصر رضائی خدمات طبقه همكف دانشكده عمران آزمایشگاه خاک

4260

محسن زنگانه كارشناس آزمایشگاه مركز تحقیقات مهندسی زلزله   4266-67
سلمان شفیعی خدمات مركز پژوهش حمل‌ونقل 115 4218
مینا شوشتری مسئول آموزش دانشكده طبقه سوم دانشكده عمران 306 4250
مسعود صالحی
کارشناس آزمایشگاه محیط زیست
طبقه همکف عمران
آزمایشگاه محیط زیست
4297
مسعود طاهری جم کارشناس آزمایشگاه کف قوی آزمایشگاه کف قوی - 4263
عبدالرسول علومی مسئول آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی/ امین اموال - دفتر آزمایشگاه 4697
عطیه علیزاده مقدم كارشناس آزمایشگاه طبقه سوم دانشکده عمران

306

4271

4297

4698

احمد قانع مسئول انتشارات دانشكده طبقه دوم دانشكده عمران 204 4258
ام البنین قربان نژاد تایپیست دانشكده طبقه پنجم دانشكده عمران 503 4206
علی قهرمانی خدمات طبقه پنجم دانشكده عمران آبدارخانه 4218
زهرا كمالی كارشناس آزمایشگاه روسازی پیشرفته طبقه همكف دانشكده عمران آزمایشگاه روسازی
4290
مریم گذشتی مسئول دفتر دانشكده طبقه پنجم دانشكده عمران 503 4201-2
حسن گل‌محمدی مسئول اداری و مالی دانشكده طبقه پنجم دانشكده عمران 508 4207
بهزاد محمدی كارشناس آزمایشگاه خاك طبقه همكف دانشكده عمران آزمایشگاه خاک 4260
صغرا مهرابی مسئول آموزش دانشكده طبقه سوم دانشكده عمران 306 4250
هادی موسوی خدمات طبقه پنجم دانشكده عمران آبدارخانه 4218
محمد نقی‌نژاد تكنسین آزمایشگاه خاك طبقه همكف دانشكده عمران آزمایشگاه خاک 4260
فرزانه یکتا کارشناس سايت دانشكده طبقه سوم دانشكده عمران 301 4256

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus