کـارکنـان  
نام و نام خانوادگی سمت مکان شماره اتاق شماره تلفن
ودود آذین خدمات مركز تحقیقات مهندسی زلزله آبدارخانه 4280
حسین برزین مهر كارشناس و مسئول سایت
سایت کارشناسی 301
4254
مریم پژوهی
كارشناس آزمایشگاه مكانیك جامدات و هیدرولیک
طبقه اول دانشكده عمران 104 4259
مریم حسینی مسئول دفتر مركز مركز پژوهش حمل‌ونقل 112 4181
ناصر حکمت جو   طبقه سوم دانشكده عمران 301 4218
معصومه خیرآبادی مسئول دفتر گروه آب دفتر مطالعات آب و محیط‌زیست 121 4185
سیلوی داودیان
کارشناس و مسئول وب سایت  سایت کارشناسی 301 4254
مریم رحیمی مسئول تحصیلات تكمیلی طبقه سوم دانشكده عمران 306 4204
ناصر رضائی خدمات طبقه همكف دانشكده عمران آزمایشگاه خاک

4260

محسن زنگانه كارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه کف قوی    4263
سلمان شفیعی خدمات مركز پژوهش حمل‌ونقل 115 4218
مینا شوشتری مسئول آموزش دانشكده طبقه سوم دانشكده عمران 306 4250
مینو صفدرتوره‌ای مسئول دفتر مركز مركز تحقیقات مهندسی زلزله دفتر مركز 4266-67
مسعود طاهری جم کارشناس آزمایشگاه کف قوی آزمایشگاه کف قوی - 4263
عبدالرسول علومی مسئول آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی/ امین اموال - دفتر آزمایشگاه 4697
عطیه علیزاده مقدم كارشناس آزمایشگاه طبقه همکف دانشكده عمران

آزمایشگاه محیط زیست - آزمایشگاه هیدرولیک پیشرفته

4297

4698

احمد قانع مسئول انتشارات دانشكده طبقه دوم دانشكده عمران 204 4258
ام البنین قربان نژاد تایپیست دانشكده طبقه پنجم دانشكده عمران 503 4206
علی قهرمانی خدمات طبقه پنجم دانشكده عمران آبدارخانه 4218
زهرا كمالی كارشناس آزمایشگاه روسازی پیشرفته طبقه همكف دانشكده عمران آزمایشگاه روسازی
4290
مریم گذشتی مسئول دفتر دانشكده طبقه پنجم دانشكده عمران 503 4201-2
حسن گل‌محمدی مسئول اداری و مالی دانشكده طبقه پنجم دانشكده عمران 508 4207
بهزاد محمدی كارشناس آزمایشگاه خاك طبقه همكف دانشكده عمران آزمایشگاه خاک 4260
صغرا مهرابی مسئول آموزش دانشكده طبقه سوم دانشكده عمران 306 4250
هادی موسوی خدمات طبقه پنجم دانشكده عمران آبدارخانه 4218
محمد نقی‌نژاد تكنسین آزمایشگاه خاك طبقه همكف دانشكده عمران آزمایشگاه خاک 4260
فرزانه یکتا کارشناس سايت دانشكده طبقه سوم دانشكده عمران 301 4256

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus