پژوهشکده‌ها

این دانشكده شامل یك پژوهشكده و یك مركز تحقیقاتی می‌باشد.

 1. پژوهشكده مهندسی حمل و نقل: انجام مطالعات و پژوهش‌های بنیادی، كاربردی و توسعه‌ای در گستره‌های گوناگون زمانی- مكانی و در زمینه‌های مربوط به مسایل بخش حمل و نقل اعم از برنامه‌ریزی، طراحی، نگهداری، ایمن‌سازی، مدیریت و بهینه‌سازی تسهیلات و سیستم‌های‌ حمل و نقل

2. مركز تحقیقات مهندسی زلزله: این مركز مجهز به آزمایشگاه میزلرزان (shaking table) می‌باشد. توسط این میز می‌توان زلزله را شبیه‌سازی كرد و نیروهای زلزله را به مدل مورد نظر و یا به اجزای سازه‌ها با ابعاد واقعی اعمال نمود و رفتار آنها را مورد بررسی قرار داد. 

3. مرکز پردازش موازی: این مرکز در سال 1386 در دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی شد. این مرکز  محاسبات عددی پیچیده را برای دانشجویان امکان‌پذیر می‌نماید. این مرکز در طبقه چهارم ساختمان دانشکده عمران واقع گردیده است. صفحه مرکز پردازش موازی


Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus