ساختار سازمانی

دکتر علی بخشی

رییس دانشکده

دانشکده عمران، طبقه 5، اتاق 502

تلفن تماس

66164201 - 66164202

ایمیل

bakhshi@sharif.edu

دکتر عمار صفایی

معاون آموزشی دانشکده

دانشکده عمران، طبقه 4، اتاق 423

تلفن تماس

66164223

ایمیل

asafaie@sharif.edu

دکتر فیاض رحیم‌زاده رفوئی

معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده

دانشکده عمران، طبقه 4، اتاق 410

تلفن تماس

66164233

ایمیل

rofooei@sharif.edu

دکتر همایون اسمعیل پوراستکانچی

معاون پژوهشی دانشکده

دانشکده عمران، طبقه 5، اتاق 506

تلفن تماس

66164212

ایمیل

stkanchi@sharif.edu

دکتر وهب توفیق

معاون دانشجویی دانشکده

دانشکده عمران، طبقه 4، اتاق 428

تلفن تماس

66164231

ایمیل

toufigh@sharif.edu
fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian