دفتر تحصیلات تکمیلی
این دفتر در طبقه سوم دانشكده مهندسی عمران اتاق شماره 306 واقع گردیده است.  سركار خانم رحیمی و سرکار خانم سپهری مسئولین این دفتر بوده و زیر نظر معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی فعالیت می نمایند. اهم وظایف این دفتر عبارتند از:
  1. برگزاری امتحان دكترای دانشكده
  2. برگزاری امتحان جامع
  3. برگزاری دفاعیه پروپوزال و رساله دانشجویان دكترا
  4. ارسال تعریف پایان‌نامه دانشجویان ارشد و دكترا بطور الكترونیكی
  5. ارسال مجوز دفاع دانشجویان كارشناسی ارشد از طریق الكترونیكی
  6. دفاعیه دانشجویان كارشناسی ارشد

اطلاعات تماس:

تلفن: 66164204
نمابر:
66016504

      ایمیل:civiltakmili@mehr.sharif.ir

 

  • سرفصل دوره دکتری
  •  

    Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus