تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا
گروه مهندسی و مدیریت ساخت

مهندسی و مديريت ساخت يکی از گرايشهای دوره کارشناسی‌ارشد رشته مهندسی عمران می‌باشد. برای موفقيت در پروژه‌های عمرانی داشتن دانش و مهارت‌های فنی پروژه کفايت نمی‌کند، بلکه نياز به توانايی و مهارت‌های مديريتی نيز می‌باشد.

هدف از دوره کارشناسی‌ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، تربیت افرادی دارای توانایی‌های لازم جهت برنامه‌ریزی، هدایت و مدیریت اجرا و ساخت پروژه‌های بزرگ عمرانی در سطح ملی، منطقه‌ای و شهری باشند.

 

پذیرش دانشجو در این دوره از طریق آزمون ورودی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران انجام می‌گیرد. شایان ذکر است این رشته تنها در مقطع کارشناسی‌ارشد اقدام به جذب دانشجو می‌نماید.

هیات علمی
برنامه آموزشی دوره کارشناسی‌ارشد مهندسی و مدیریت ساخت:

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus