مراسم پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی شریف

برگزاری مراسم بزرگداشت پنجاهمین سالگرد دانشگاه در دانشکده مهندسی عمران 


امسال مصادف با پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی شریف است. به همین مناسبت مراسم مختلفی به منظور بزرگداشت و شناسایی بیشتر دستاوردهای دانشگاه صنعتی شریف در طی نیم قرن خدمت در سطح دانشگاه در دست برنامه ریزی و اجرا می باشد. در این میان دانشکده مهندسی عمران با مشارکت فعال در این روند ضمن بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه طی مراسمی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 20 و 21 بهمن ماه 1395 اقدام به تقدیر و تجلیل از همکاران پیشکسوت نمود و با برگزاری پنل‌های تخصصی مسائل مختلف مطرح در صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی کشور مورد بحث و بررسی قرار داد و دستاوردهای پژوهشی و صنعتی کسب شده در دانشکده و در شرکت‌های عمرانی به نمایش گذاشت.

 

 

شماره تماس: 66164204
ایمیل تماس: civilinfo@sharif.edu

 


 

سمینارهای روز دوم مراسم

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus